Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. Preambulum

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.   A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Csenár Tamás E.V. (továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.   A Szolgáltató a 9400 Sopron, Ágfalvi út 16. alatti üzlethelyiségében (továbbiakban: Üzlethelyiség) un. virtuális valóság (továbbiakban: VR) szórakoztató központot üzemeltet, ennek keretében az Ügyfél részére egyéni, vagy csapatos VR élményekben és játékokban való részvételt biztosít (továbbiakban: Szolgáltatás).   A Szolgáltató előzetes egyeztetés alapján az Üzlethelyiséget zártkörű rendezvények (pl.: születésnap, céges rendezvények, csapatépítés, stb.) céljára is rendelkezésre bocsáthatja.

2. A szolgáltató adatai és elérhetőségei

Név: Csenár Tamás E.V.

Székhely: 9400, Sopron, Frankenburg út 2/H.

Üzlethelyiség: 9400, Sopron, Ágfalvi út 16. (Á-16 irodaépület -1 szintje)

Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék

Nyilvántartási szám: 54043068

Adószám: 55375188-1-28

Kapcsolattartó: Csenár Tamás

Telefon: +36 30 176 4466

E-mail: vrthespot@gmail.com

Web: www.vrthespot.net

3. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatálya – attól eltérő egyértelmű megállapodás hiányában – a Szolgáltató által a Szolgáltatás tárgyában megkötött minden jogügyletre kiterjed, függetlenül attól, hogy annak létrejötte a Szolgáltató Üzlethelyiségében, vagy az általa üzemeltetett www.vrthespot.net holnapon (továbbiakban: Honlap) történt.   Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a 12. pontban felsorolt jogszabályok az iránydók.   Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF-et magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el.

4. A szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatás minden cselekvőképes személy által igénybe vehető. A Szolgáltatás 8 éves kor alatt nem, 8-12 éves kor között kizárólag aktív szülői felügyelettel (azaz a szülő folyamatos és közvetlen jelenlétében), 12-18 éves kor között pedig a szülő Üzlethelyiségben megadott hozzájárulásával vehető igénybe.  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján a Szolgáltatásban való részvételt bármikor bárkinek megtagadja.   Az Ügyfél a Szolgáltatást igénybe veheti – kapacitás függvényében – közvetlenül az Üzlethelyiségben, előzetes bejelentkezés nélkül is.   Az Ügyfélnek lehetősége van időpontot foglalni a Honlapon keresztül, avagy telefonon, emailen és Facebook messengeren. A foglalás érvényességének feltétele az Ügyfél telefonos elérhetőségének megadása. Abban az esetben, ha a foglalás értéke meghaladja a 30.000,- Ft-ot, úgy a foglalás érvényességéhez 50%-os előleg teljesítése szükséges. A 30.000,- Forintot meghaladó összegű foglalás lemondása (azaz a Szolgáltatás igénybevételétől történő elállás) az alábbiak szerint történhet: a foglalt időpont előtt 14 naptári napig a Szolgáltatás díjmentesen lemondható; a foglalt időpont előtt 13 naptári naptól a Szolgáltatás – a foglalás bruttó díjának alapulvételével számított – 50 % bánatpénz ellenében mondható le.

 A Honlap szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatásokat a Szolgáltató bármikor regisztrációhoz (majd belépéshez) kötheti. Ajándékutalvánnyal és bérlettel rendelkező vendégeink a szolgáltatás igénybevételéhez előzetesen telefonon vagy a helyszínen tudnak időpontot foglalni, online időpontfoglaláshoz a weboldalunkon regisztráció szükséges. A Honlapon való böngészés az Ügyfelet semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá az Ügyfél ezen tevékenységével vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a Honlapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti.   A Szolgáltatás igénybevétele az alábbiak szerint történik:

Az Ügyfél az Üzlethelyiségben a recepciós pultnál egyezteti, hogy melyik VR élménnyel szeretne játszani, mennyi ideig;

Az Ügyfél által kiválasztott VR élményhez kapcsolódó játéktereket a játékmester megmutatja az Ügyfél részére;

A játékmester az Ügyfelet eligazítja, segíti a felszerelés felvételében és használatában, valamint a játék elején elmagyarázza, betanítja a választott játékot;

Az Ügyfél a játék időtartama alatt önállóan játszik, azonban a játékmesterektől bármikor segítséget kérhetnek.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy általában az Üzlethelyiségben egyidőben egy játékmester dolgozik, aki az Ügyfelekkel megosztva foglalkozik, így pár perces várakozások emiatt előfordulnak.   A játék időtartama bruttó időtartam, melybe a felszerelés fel és levétele, valamint a játékok betanulása beleszámít. A recepción töltött idő nem számít bele a játékidőbe.

Foglalásnál a játékidő mindig a lefoglalt időpontban kezdődik, így késés esetén a játékidő a késés időtartamával csökkenhet. Erre tekintettel a Szolgáltató javasolja, hogy az Ügyfél 10-15 perccel korábban érkezzen a lefoglalt időpontra.

5. Ajándékutalvány és Bérlet

Az Ügyfélnek személyesen az Üzlethelyiségben, vagy a Honlapon (webshopban) lehetősége van ajándékutalványt vásárolni, mely harmadik személyek részére átruházható.  Az ajándékutalvány az Üzlethelyiségben papíralapon, vagy a Honlapon (webshopban) történő vásárlás esetén elektronikus úton (e-mailben) kerül kiállításra. Az utalványon egyedi sorszám található, ami azonosítja az utalványt. Az utalványt ezen sorszámmal lehet beváltani oly módon, hogy kizárólag a sorszám első beváltása az érvényes (és az többször nem váltható be). Erre tekintettel a Szolgáltató teljes egészében kizárja a felelősségét, ha az Ügyfél az utalványt nem megfelelően őrzi és ezáltal az illetéktelenek által felhasználásra kerül.   Az Üzlethelyiségben vásárolt ajándékutalvány nem visszaváltható. A Honlapon vásárolt ajándékutalvány tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül visszaváltható (azaz az Ügyfél a vásárlástól elállhat – ld. 8. pont), kivéve, ha ezen időtartamon belül a Szolgáltatás teljesítése megkezdődött.   Az ajándékutalvány a vásárlás napjától számított 6 hónapon belül használható fel. Az ajándékutalvány nem visszaváltható és nem hosszabbítható.   A Szolgáltató az elvesztett ajándékutalványt – amennyiben a vásárláskor az Ügyfél a nevét rendelkezésre bocsátotta és az utalvány még nem került felhasználásra – egy alkalommal kérelemre pótolja.

Az Ügyfélnek személyesen az Üzlethelyiségben, vagy a Honlapon (webshopban) lehetősége van bérletet vásárolni, mely harmadik személyek részére nem átruházható. A bérlet minden esetben az üzletben papír alapon kerül kiállításra, a bérlet első alkalmának felhasználásakor. A bérletek névre szólnak, és sorszámmal vannak ellátva, ezek alapján tartjuk őket nyilván. Üzlethelyiségben vásárolt bérlet nem visszaváltható. A Honlapon vásárolt bérlet tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül visszaváltható (azaz az Ügyfél a vásárlástól elállhat – ld. 8. pont), kivéve, ha ezen időtartamon belül a bérlet felhasználása már megkezdődött.   A kezdő bérlet a vásárlás napjától számított 60 napon belül, a haladó bérlet a vásárlás napjától számított 180, míg a mester bérlet 365 napon belül használható fel. A bérlet nem visszaváltható és nem hosszabbítható. Minden lejárt ajándékutalvány és bérlet a lejárat után további 1 évig a még fel nem használt érték 50%-ában beszámításra kerül a rajta szereplő Szolgáltatás igénybevétele esetén.

6. A vásárlással és fizetéssel kapcsolatos rendelkezések

6.1. Üzlethelyiségben történő vásárlás

Az Üzlethelyiségben történő vásárlás esetén az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele után a ténylegesen eltöltött játékidő alapján köteles az Üzlethelyiségben jól láthatóan kihelyezett díjat megfizetni azzal, hogy a játékidő számítása a megkezdett félórák alapján történik.   A játékmester az Ügyfelet a játékidő vége előtt 5 perccel figyelmezteti. Az Ügyfélnek – kapacitás függvényében – lehetősége van a tervezettnél hosszabb játékidőt is eltölteni díjfizetés ellenében. A hosszabbítás kizárólag az Ügyfél kifejezett és egyértelmű kérésére történik.   Az Üzlethelyiségben a fizetés készpénzzel, vagy bankkártyával lehetséges. Fizetéskor a Szolgáltató elektronikus számlát, avagy az Ügyfél előzetes kérésére papíralapú ÁFÁ-s számlát állít ki. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, és hozzájárul a számla kiállításához szükséges adatainak megadásához.

6.2. Honlapon (webshopban) történő vásárlás

A Honlapon történő Foglalás / Ajándékutalvány, vagy Bérlet vásárlása történhet előzetes regisztrációval, vagy regisztráció nélkül is, utóbbi esetben szükséges a személyes adatok megadása a vásárláshoz. A vásárlás menete a következő: az Ügyfél kiválasztja az adott Szolgáltatást, vagy Terméket, majd a „Kosárba” teszi azt. Ezután lehetősége van új Terméket vagy Szolgáltatást választani, és a „Kosár” tartalmához adni azt. Amennyiben az Ügyfél befejezte a kiválasztást, a „Kosár” ikonra majd a „Kosár megtekintése” gombra tovább kattintva megtekintheti annak tartalmát, vagy a „Pénztár” gombra klikkeléssel tovább navigálhat a fizetéshez.

A következő lépésnél választhat, hogy már regisztrált Ügyfélként belép, új Ügyfélként regisztrál, vagy nem regisztrált Ügyfélként folytatja az adatai megadásával. Utóbbi esetben szükséges a kapcsolattartási adatoknál a teljes név, mobilszám, és email cím megadása, továbbá a számlázási adatoknál a teljes név, pontos lakcím, valamint cég esetén az adószám megadása. Minden adat kitöltése szükséges a folytatáshoz („Tovább” gombra klikkelés).

Ezután Ügyfél kiválasztja a fizetési módot, ami Terméknek / Szolgáltatásnak megfelelően lehet:

Készpénzzel a helyszínen” – Ügyfél a helyszínen a Szolgáltatás igénybevételének időpontjában készpénzzel egyenlíti ki a Szolgáltatás árát. 30.000,- Ft feletti Foglalás esetén 50% előleg megfizetése szükséges a Foglalási időpont rögzítéséhez. Az előleg megfizetésének hiányában az időpontot nem áll módunkban rögzíteni. Az előleg megfizetése történhet banki átutalással, bankkártyás, vagy készpénzes fizetéssel is. A Foglalás a foglalt időpont előtt 14. naptári napig díjmentesen lemondható; a foglalt időpont előtt 13 naptári naptól a Szolgáltatás – a foglalás bruttó díjának alapulvételével számított – 50 % bánatpénz ellenében mondható le.

Bankkártáyval a helyszínen” – Ügyfél a helyszínen a Szolgáltatás igénybevételének időpontjában bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki a Szolgáltatás árát. 30.000,- Ft feletti Foglalás esetén 50% előleg megfizetése szükséges a Foglalási időpont rögzítéséhez. Az előleg megfizetésének hiányában az időpontot nem áll módunkban rögzíteni. Az előleg megfizetése történhet banki átutalással, bankkártyás, vagy készpénzes fizetéssel is. A Foglalás a foglalt időpont előtt 14. naptári napig díjmentesen lemondható; a foglalt időpont előtt 13 naptári naptól a Szolgáltatás – a foglalás bruttó díjának alapulvételével számított – 50 % bánatpénz ellenében mondható le.

Banki átutalással” – Ügyfél a vásárlást követően a megrendelést visszaigazoló emailben megjelölt bankszámlára átutalja a Szolgáltatás árát. 30.000,- Ft feletti Foglalás esetén 50% előleg megfizetése szükséges a Foglalási időpont rögzítéséhez. Az előleg megfizetésének hiányában az időpontot nem áll módunkban rögzíteni. Az előleg megfizetése történhet banki átutalással, bankkártyás, vagy készpénzes fizetéssel is. A Foglalás a foglalt időpont előtt 14. naptári napig díjmentesen lemondható; a foglalt időpont előtt 13 naptári naptól a Szolgáltatás – a foglalás bruttó díjának alapulvételével számított – 50 % bánatpénz ellenében mondható le.

Online bankkártyás fizetéssel” – Ügyfél online bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki a Szolgáltatás árát a vásárlási folyamat során, a weboldalon keresztül. Ennél a fizetési módnál a Szolgáltatás ellenértéke a vásárlás során kiegyenlítésre kerül, így erre a fizetési módra értelemszerűen nem terjed ki az előlegfizetési kötelezettség a teljes ellenérték előzetes kifizetése okán. Az Ügyfél a Honlapon erre rendszeresített felületen a bankkártyájával – a kártyán feltüntetett nevének, kártyaszámának, valamint CVC kódjának megadásával – tudja a fizetést eszközölni.

Ügyfél kiválasztja Terméknek / Szolgáltatásnak megfelelően a foglalási módot:

Online időpontfoglalás” – Ügyfél a rendelési folyamat végeztével átkattint időpontfoglalási rendszerünkbe, ahol online lefoglalja a megrendelt Szolgáltatás választott időpontját a foglalási rendszer lépésenkénti instrukcióit követve.

Telefonos időpontfoglalás” – Ügyfél a Honlapon feltüntetett telefonos elérhetőségeink valamelyikén felveszi velünk a kapcsolatot, és munkatársunkkal egyezteti, és lefoglalja a megrendelt Szolgáltatás igénybevételének időpontját.

A „Fizetési mód” és a „Foglalási mód” kiválasztása után a „Tovább” gombbal a végleges megrendelés előtt az „Adatok ellenőrzése” oldalra navigálunk. Ez tulajdonképpen a vásárlás és az adatok összegzése, a véglegesítés előtt egy kontroll lehetőség. Ügyfélnek lehetősége van megjegyzés csatolására is, ezután a továbblépéshez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót, majd a „Megrendelem” gombbal véglegesíti a Szolgáltatás megrendelését. A Honlapon történő vásárlás feltétele, hogy az Ügyfél a visszatérítésre/visszafizetésre vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot (ld. 10. pont) az „Elfogadáshoz kattintson ide” gombbal elfogadja. Ezzel a megrendelés folyamata lezárult, a kiválasztott „Fizetési mód” használatával az Ügyfél kiegyenlíti a megrendelt Szolgáltatás ellenértékét a korábbiakban leírtak alapján, és lefoglalja időpontját a választott „Foglalási mód” segítségével.

Szolgáltató a fizetés teljesítését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címre. Az Ügyfél a vásárlásával kifejezetten elfogadja, hogy részére elektronikus számla kerüljön kiállításra, mely egyben számlabefogadó beleegyezésének minősül. A Honlapon, illetőleg az Üzlethelyiségben megjelenített árak forintban értendők és tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót, mely alól kivételt képeznek azon gazdálkodó szervezetek részére szóló ajánlatok, ahol kifejezetten és egyértelműen nettó összeg + áfa kerül feltüntetésre. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

7. Felelősség

Az Ügyfél a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére veheti igénybe. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a VR élmény szédülést, hányingert vagy rosszullétet is okozhat, melyért a Szolgáltató felelősségét teljes egészében kizárja.   A Szolgáltató az Ügyfél által a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen elszenvedett balesetekből eredő felelősségét teljes egészében kizárja.   A Szolgáltató teljes egészében kizárja a felelősségét azon esetekben, amikor a Szolgáltatás nyújtása műszaki okok miatt nem teljesíthető (pl.: készülék meghibásodás, áramszünet, stb.), köteles azonban az Ügyfél részére a szolgáltatásnyújtást az Ügyféllel egyeztetett módon pótolni.   Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a felszerelésben általa okozott károkért.   A Szolgáltatás igénybe vétele során tilos futni, ugrálni, illetőleg a játékteret a VR felszerelésben elhagyni. Abban az esetben, ha az Ügyfél oly módon veszi igénybe a Szolgáltatást, hogy azzal saját maga, vagy mások testi épségét, avagy vagyontárgyait veszélyezteti, a játékmester először figyelmeztetésben részesíti, majd kitilthatja a Szolgáltatásból. Ezesetben az Ügyfél a díjcsökkentésre, vagy visszatérítésre nem jogosult.

A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy technikai hiba miatt a piaci ártól jelentősen eltérő téves ár, vagy a ténylegestől eltérő tulajdonság jelenik meg az adott szolgáltatás mellett. A tévesen feltüntetett árral és/vagy tulajdonsággal összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét mindenre kiterjedően teljes egészében kizárja, azonban ilyen esetben az Ügyfél jogosult a szerződéstől minden további jogkövetkezmény nélkül elállni.

8. Szerződés megszűnése, visszatérítés

A Szolgáltatás tárgyában megkötött szerződés megszűnik – a mindkét fél által történő teljesítéssel; – az Ügyfél elállási jogának gyakorlásával, az elállás Szolgáltató általi kézhezvételének napján; –  a felek közös megegyezésével; –  a jelen ÁSZF-ben részletezett egyéb esetekben.   A Honlapon történő vásárlások esetén az Ügyfél tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállni jogosult, amennyiben ezen időtartamon belül a Szolgáltatás teljesítése nem kezdődött meg.   Az Ügyfél szabályszerű elállása esetén a Szolgáltató az Ügyfél által teljesített befizetést az Ügyfél által írásban megadott bankszámlaszámra banki átutalás útján téríti vissza az elállás közlésétől számított öt (5) banki napon belül.

9. Panaszkezelés és jogorvoslat

A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos panasz esetén, valamint a Szolgáltatás minőségével, a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyekben a vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes békéltető testülethez fordulhatnak. A békéltető testület eljárásáról részletesen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezik. Az egyes békéltetőtestületek elérhetőségei a https://bekeltetes.hu címen megtalálhatóak. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye, elérhetőségei:   Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület elérhetőségei: 9021, Győr, Szent István út 10/a. E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu Központi telefonszám: +36 96 520 217

10. Adatkezelés

A személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett, azoknak megfelelően történik. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató https://www.vrthespot.net link alatti weboldalán, valamint az Üzlethelyiségben papíralapon is hozzáférhető és megismerhető adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát magára nézve kötelezőnek fogadja el.   Személyes adatot harmadik félnek nem szolgáltatunk ki.   A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a jelszavát bizalmasan kezelje, ne adja át arra illetékteleneknek. A Szolgáltató a jelszóval, annak kiadásával, annak elvesztésével összefüggő kárral kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

11. Vegyes rendelkezések

Az Ügyfél a Honlapon való böngészéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlap, valamint a Szolgáltatások (azaz az elérhető VR élmények és játékok) a Szolgáltató döntése alapján bármikor megváltoztathatók.   A Honlapon található tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. Annak részben, vagy egészben történő bárminemű felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásához kötött.

A Szolgáltató nem áll magatartási kódex hatálya alatt. A Felek jelen ÁSZF alapján megkötött jogviszony teljesítése során a nyilatkozataikat kizárólag írásban, magyar nyelven, a Szolgáltató részére a bevezető részben feltüntetett, míg az Ügyfél részére az általa megadott elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni. Az email kommunikáció írásbelinek tekintendő. A Felek az egymáshoz címzett küldeményeket azon a napon tekintik kézbesítettnek, amikor az a másik félhez megérkezett. Az emailen küldött üzenetek az olvasási visszaigazolás alapján tekintendő kézbesítettnek. Abban az esetben, ha a kommunikáció postai úton történik, úgy a sikeres kézbesítés időpontjának a tértivevényen feltüntetett dátum tekintendő. Amennyiben a küldemény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy „címzett elégtelen” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy a második sikertelen kézbesítést követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek tekintendő (kézbesítési vélelem).   A Felek a jelen ÁSZF alapján megkötött jogviszony teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és a tisztesség elvének, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megfelelően kötelesek eljárni. Kötelesek ezen felül tájékoztatni egymást minden olyan tényről és körülményről, amely a másik fél számára lényeges lehet.   Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, vagy a vonatkozó szabályoknak nem megfelelőek lennének, az a többi rendelkezés érvényességét érintetlenül hagyja. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelennek minősülő rendelkezést egy jogilag megengedett rendelkezéssel helyettesítik, amely tartalmilag a lehető legjobban megközelíti az eredeti rendelkezés tartalmát.   A jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszonyokra a magyar jog irányadó, mellyel összefüggő jogviták elbírálására hatáskörtől függően a Soproni Járásbíróság, avagy a Győri Törvényszék kizárólagosan illetékes.

12. Törvényi hivatkozások

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet Jótállás: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet. Szerzői jogok: 1999. évi LXXVI. törvény   Az ÁSZF-re különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 1999. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

VR the Spot, 9400, Sopron, Ágfalvi út 16.

+36 30 176 4466

vrthespot@gmail.com

Adatkezelési tájékoztató
1. Az adatkezelő

Csenár Tamás egyéni vállalkozó (székhelye: 9400, Soprom, Frankenburg út 2/H, Nyilvántartási szám: 54043068, Adószám: 55375188-1-28; a továbbiakban: „Adatkezelő”) virtuális valóság szórakoztató központ üzemeltetésével foglalkozó egyéni vállalkozó. Az Adatkezelő tevékenységének végzése során saját munkavállalókat alkalmaz. Ügyfélköre mind természetes-, mind jogi személyekre kiterjed, működése során alvállalkozókat és egyéb szerződéses partnereket vehet igénybe. A tevékenysége körében nyújtott szolgáltatások egyrészről a kereskedelmi forgalom számára nyitva álló 9400, Sopron, Ágfalvi út 16. címen található üzlethelyiségekben, vagy szerződésben rögzített helyszínen kitelepülés vagy rendezvény formájában személyesen, másrészről a http://www.vrthespot.net alatti webshopban érhető el.

2. Az adatvédelmi szabályzat célja, hatálya
 1. A Szabályzat célja

 A jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) az Adatkezelő által alkalmazott irányelvek, illetve belső szabályok összességét tartalmazza, amelyek az Adatkezelő adatvédelmi és kezelési politikáját meghatározzák. Jelen Szabályzat a hatályos jogszabályi környezetnek, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „General Data Protection Regulation” vagy „GDPR” vagy „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: „Infotv.”) minden tekintetben megfelel.   Jelen Szabályzat kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint – a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv.tv.”) rendelkezéseit is.  

 1. A Szabályzat hatálya

 A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelővel munkaviszonyban álló minden munkavállalójára, tagjára továbbá minden olyan egyéb, külön engedéllyel rendelkező felhasználóra, szerződéses jogviszonyban lévő külső partnerre, aki személyes, valamint közérdekű adatok kezelésével, tárolásával, szolgáltatásával kapcsolatos tevékenységet lát el, illetőleg ilyen adatokat tartalmazó dokumentumokat készít, kezel, feldolgoz, vagy továbbít.   A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő által vezetett nyilvántartásokra, adatbázisokra, illetve valamennyi egyedileg kezelt adatra. A jelen Szabályzatot a teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális módon végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni kell.

3. Fogalom-meghatározások

A jelen Szabályzat értelmezése során nagybetűvel használt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:  

„Adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  

„Adatkezelés”: a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;  

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Jelen Szabályzatban az Adatkezelő Csenár Tamás egyéni vállalkozó, és a mindenkori alkalmazásában álló személyek;  

„Adattovábbítás”: az adat hozzáférhetővé tétele meghatározott Harmadik személy számára;  

„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;  

„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;  

„Cookie”: a cookie-k (vagy „sütik”) rövid szöveges karakterláncok, amelyek egy webhely beazonosításában segítenek. A cookie-k a felhasználó állapotára vonatkozó adatokat tartanak nyilván, miközben az egy adott webhely különböző lapjain böngészik, illetve amikor később visszatér ugyanerre a webhelyre;  

„Érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;  

„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;  

„Hírlevél”: tájékoztató, ismeretterjesztő célú elsősorban elektronikus levél, amelyet az Adatkezelő az e-mail lista feliratkozói számára az általuk megadott e-mail címre küld bizonyos időközönként;  

„Honlap”: az Adatkezelő által üzemeltetett http://www.vrthespot.net cím alatt elérhető weboldalakat jelenti;  

„Hozzájárulás”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes adatok kezeléséhez;  

„Játékos”: az Adatkezelő által szervezett Nyereményjátékban résztvevő személyeket jelenti;  

„Különleges adat”: a Személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden olyan adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vonatkozó személyes adatok;

„Külső szolgáltató”: az Adatkezelő által, a Honlap, illetőleg a Webshop üzemeltetéséhez kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett Harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak;  

„Nyereményjáték”: az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékokat jelenti, melynek részletes feltételeit mindig az adott nyereményjáték-kiírás tartalmazza;  

„Nyilvántartási rendszer”: a Személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;  

„Személyes adat”: az Érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

„Webshop”: az Adatkezelő által http://wwwvrthespot.net alatti címen üzemeltetett internetes áruházat jelenti.

4. Adatkezelési elvek

Személyes adatok kezelése során Adatkezelő a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság követelményének eleget tesz. Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.   Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során arra alkalmas technikai vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a Személyes adatok megfelelő kezelését. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.   Amennyiben az Érintett a 16. életévét még nem töltötte be Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött Érintettre vonatkozó személyes adatot nem kezel és nem gyűjt.   Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat – a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint Külső szolgáltatókon kívül – harmadik félnek át nem adja.   Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.   Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, prolalkotást nem végez.

5. Az Érintettek és a Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

Az Adatkezelő – a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésével összhangban – adatkezelést kizárólag az alábbi feltételek legalább egyikének megvalósulása esetén végez:

 1. az Érintett hozzájárulását adta Személyes adatainak egy, vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. az adatkezelés az Adatkezelő, vagy egy Harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama eltérhet attól függően, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő milyen személyi kör vonatkozásában, illetőleg milyen tevékenysége, vagy szolgáltatásnyújtása alapján végzi.  

1) Munkavállalók  

1.1. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés célja a munkaviszony létesítéséhez szükséges munkaszerződés megkötése, a jogszabályban előírt hatósági adatbejelentések teljesítése, a bérszámfejtéssel és adózással és járulékzetéssel kapcsolatos kötelezettségek ellátása és egyéb, az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének történő megfelelése.  

1.2. Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő munkavállalóinak adatkezelése a munkavállaló hozzájárulásán, szerződés teljesítése érdekében, valamint jogszabályi kötelezettségen alapul (GDPR 6. cikk (1) bek. a), b) és c) pontok.

1.3. A kezelt adatok köre: Az Adatkezelő a munkavállalói Személyes adatait (valamint kivételes esetben azon Különleges adatait) kezeli, amelyek az Érintett munkavállaló által ellátott munkakör betöltéséhez elengedhetetlenül szükségesek (illetőleg esetlegesen a munkavállaló által adózási, vagy egyéb kedvezmények és támogatások igénybevételéhez szükségesek). Az Adatkezelő a munkavállalóival kapcsolatban az alábbi Személyes adatokat kezeli: családi- és utónév ill. születési név; születési hely, idő; anyja neve; állandó lakcím, levelezési cím; TAJ szám, adóazonosító; állampolgárság; bankszámlaszám; iskolai végzettség, illetve az ezt igazoló dokumentumok; elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím); a munkaviszony kezdete és megszűnése, munkaidő, szabadság, betegszabadság, bérelemek, az azokat terhelő adók és járulékok; kizárólag, ha azt a munkavállaló adózási, vagy egyéb kedvezmények igénybevétele miatt maga kéri: házastárs neve, házastárs születési neve, házastárs adóazonosítója, gyermek(ek) neve, gyermek(ek) adóazonosítója, gyermek(ek) TAJ száma, gyermek(ek) anyjának neve, gyermek(ek) születési helye, ideje, gyermek(ek) fogyatékossága.

1.4. Az adatkezelés időtartama: A munkavállalók személyes adatait az Adatkezelő a munkaviszony fennállása alatt, illetőleg a munkaviszony megszűnését követő törvényben meghatározott ideig kezeli.  

1.5. Adatfeldolgozás, Adattovábbítás   Az Adatkezelő az adatfeldolgozást maga végzi.   Az Adatkezelő a munkavállalók adatait, az 1. számú mellékletben megjelölt könyvelést végző gazdasági társaságnak, bérszámfejtést végző gazdasági társaságnak, illetőleg szükség esetén a jogi ügyeit ellátó ügyvédi irodának átadni jogosult, betartatva velük a jelen Szabályzatban részletesen meghatározott adatkezelési irányelveket. Esetleges szolgáltatóváltás miatt a jelen Szabályzatot módosítani nem szükséges, azonban a felülvizsgálat során annak hatályosítását el kell végezni. A munkavállaló az adatkezeléshez és adattovábbításhoz a rá vonatkozó munkaszerződésben, avagy a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatban kifejezetten és önkéntesen hozzájárul. Az Adatkezelő az illetékes hatóságok (így különösen a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) részére a jogszabályokban előírt adattovábbítási kötelezettségének (így különösen: a munkaviszony kezdete és megszűnése, munkaidő, szabadság, betegszabadság, bérelemek, az azokat terhelő adók és járulékok stb.) az Érintett hozzájárulásának hiányában is köteles eleget tenni.  

2) Potenciális munkavállalók (álláskeresők, álláspályázatra jelentkezők)  

2.1. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja Adatkezelő leendő munkavállalóinak toborzása, kiválasztása.  

2.2. Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő leendő munkavállalóinak a munkaszerződés megkötéséhez szükséges adatkezelésen, valamint a leendő munkavállaló hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b) pontok).  

2.3. A kezelt adatok köre:A potenciális munkavállaló önéletrajzában és az egyéb szükséges dokumentumokban feltüntetett adatok, különösen családi- és utónév; születési hely, idő; állandó lakcím, levelezési cím; iskolai végzettség, illetve az ezt igazoló dokumentumok; elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím); munkatapasztalat, korábbi munkahelyek.

2.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a meghirdetett állásajánlat betöltéséig tart, ezt követően – ettől eltérő hozzájárulás hiányában – az Adatkezelő a sikertelen pályázók kezelt adatait megsemmisíti. A potenciális munkavállaló ettől eltérően – a 3. számú mellékletben megjelölt tartalom szerinti hozzájárulásával kérheti az Adatkezelőt, hogy az általa megjelölt időtartamon belül az adatait egy esetleges későbbi álláslehetőség betöltése céljából továbbra is kezelje.  

2.5. Adatfeldolgozás, Adattovábbítás   Az Adatkezelő az adatfeldolgozást maga végzi.   Az Adatkezelő a potenciális munkavállalók adatait másnak nem adja át.  

3) Ügyfelek  

3.1. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő az ügyfelek személyes adatait a köztük lévő eseti, avagy rendszeres üzleti kapcsolat fenntartása, valamint szerződéses kötelezettségek teljesítésének elősegítése, továbbá a számlázási és egyéb jogszabályon alapuló kötelezettségek céljából kezeli.  

3.2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Felek közötti szerződés teljesítése vagy azt megelőzően a szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele, valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontok).  

3.3. A kezelt adatok köre: Az Adatkezelő minden esetben rögzíti – az ügyfelek jellegétől függően – a szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükséges információkat, így az ajánlat, illetőleg a szerződés tárgyát, tartalmát, illetőleg annak díjazást és időpontját. Ezen túlmenően az Adatkezelő rögzíti: természetes személyek esetén: családi- és utónév; lakcím; elérhetőség (telefonszám, e-mail cím); jogi személyek esetén: cégnév; székhely; képviselő és/vagy kapcsolattartó neve; elérhetősége (telefonszám, e-mail cím).

3.4. Az adatkezelés időtartama: Az ügyfelek személyes adatait az Adatkezelő az adott jogviszony fennállása alatt illetőleg, a jogviszony megszűnését követő törvényben meghatározott ideig kezeli. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatásról kizárólag nyugtát kér, úgy a Személyes Adatai a jogviszony megszűnését követő 30 nap elteltével törlésre kerülnek.  Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatásról számlát kér, úgy a Számv.tv. 169. § (2) bekezdése alapján az Adatkezelő a kiállított számlákat 8 évig köteles megőrizni.  

3.5. Adatfeldolgozás, Adattovábbítás   Az Adatkezelő az adatfeldolgozást maga végzi.   Az Adatkezelő az ügyfelek adatait az 1. számú mellékletben megjelölt, a könyvelést végző gazdasági társaságnak, illetőleg szükség esetén a jogi ügyeit ellátó ügyvédi átadni jogosult, betartatva velük a jelen Szabályzatban részletesen meghatározott adatkezelési irányelveket. Esetleges szolgáltatóváltás miatt a jelen Szabályzatot módosítani nem szükséges, azonban a felülvizsgálat során annak hatályosítását el kell végezni.   Az Adatkezelő az illetékes hatóságok (így különösen a Nemzeti Adó és Vámhivatal) részére a jogszabályokban előírt adattovábbítási kötelezettségének az Érintett hozzájárulásának hiányában is köteles eleget tenni.  

4) szerződéses partnerek  

4.1. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő a szerződéses partnerek személyes adatait a köztük lévő eseti, avagy rendszeres üzleti kapcsolat fenntartása, valamint szerződéses kötelezettségek teljesítésének elősegítése, továbbá a számlázási, garanciális és egyéb jogszabályon alapuló kötelezettségek céljából kezeli.  

4.2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Felek közötti szerződés teljesítése vagy azt megelőzően a szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele, valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontok).  

4.3. A kezelt adatok köre: Az Adatkezelő minden esetben rögzíti – a szerződéses partnerek jellegétől függően – a szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükséges információkat, így a szerződés tárgyát, tartalmát, annak díjazást, időpontját, illetőleg a teljesítés határidejét és helyét. Ezen túlmenően az Adatkezelő rögzíti: természetes személyek esetén: családi- és utónév; születési hely, idő; anyja neve; állandó lakcím (levelezési cím); adóazonosító jel; elérhetőség (telefonszám, e-mail cím); jogi személyek esetén: székhely; cégjegyzékszám; adószám; képviselő és/vagy kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím).

4.4. Az adatkezelés időtartama: A szerződéses partnerek személyes adatait az Adatkezelő az adott jogviszony fennállása alatt illetőleg, a jogviszony megszűnését követő törvényben meghatározott ideig kezeli. A Számv.tv. 169. § (2) bekezdése alapján az Adatkezelő a kiállított számlákat 8 évig köteles megőrizni.  

4.5. Adatfeldolgozás, Adattovábbítás:   Az Adatkezelő az adatfeldolgozást maga végzi.   Az Adatkezelő a szerződéses partnerek adatait az 1. számú mellékletben megjelölt könyvelését végző gazdasági társaságnak, illetőleg szükség esetén a jogi ügyeit ellátó ügyvédi irodának átadni jogosult, betartatva velük a jelen Szabályzatban részletesen meghatározott adatkezelési irányelveket. Esetleges szolgáltatóváltás miatt a jelen Szabályzatot módosítani nem szükséges, azonban a felülvizsgálat során annak hatályosítását el kell végezni.   Az Adatkezelő az illetékes hatóságok (így különösen a Nemzeti Adó és Vámhivatal) részére a jogszabályokban előírt adattovábbítási kötelezettségének az Érintett hozzájárulásának hiányában is köteles eleget tenni.  

5) Honlap felhasználói   A Honlap látogatói a Honlap megnyitásával tudomásul veszik és elfogadják a jelen Szabályzat rájuk vonatkozó rendelkezéseit. Az Adatkezelő a Honlap testre szabott szolgáltatásai érdekében az Érintettek számítógépén cookie-t helyezhet el. A Honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: működéshez szigorúan szükséges cookie-k: lehetővé teszik a Honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető a Honlap látogatói számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a Honlap teljesítményének javítására szolgál. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

5.1. Az adatkezelés célja: A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének és személyre szabott szolgáltatásoknak a biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében.  

5.2. Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c) pontok).  

5.3. A kezelt személyes adatok köre: Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő személyes adatokat kezeli: demográfai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján) az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít (az Érintett IP-címe, operációs rendszer és böngésző program típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan az Érintett eljutott az oldalra, és azokat is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama).Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A Honlap látogatója nem köteles a cookie-k használatát elfogadni, ezesetben azonban bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek számára. A cookie-t az Érintett törölni tudja saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazásának tiltását. A cookie-k böngészőspecikus beállításai az alábbi linkeken érhetők el:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/enus/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 (http://windows.microsoft.com/en-us/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11)

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altalelhelyezett-sutik-torlese-szamito (https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altalelhelyezett-sutik-torlese-szamito)

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US (https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US)

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 (https://support.google.com/chrome/answer/95647)

Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén cookie-t helyezhetnek el, a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jeleníthetnek meg (pl.: video megjelenítés: YouTube; közösségi szolgáltatás elérése: Facebook; analitikai mérések: Google Analytics; reklám megjelenítés: Google Ads; térkép: Google Maps, stb).  

5.4. Az adatkezelés időtartama: A cookie típusától függően a munkamenet lezárultáig, illetőleg a fent részletezett időtartam alatt.  

5.5. Adatfeldolgozás, Adattovábbítás   Az Adatkezelő az adatfeldolgozást maga végzi.   Az Adatkezelő a Honlap látogatóinak adatait az 1. számú mellékletben megjelölt külső szolgáltatónak és tárhelyszolglátatónak átadni jogosult, betartatva velük a jelen irányelveket. Esetleges szolgáltatóváltás miatt a jelen Szabályzatot módosítani nem szükséges, azonban a felülvizsgálat során annak hatályosítását el kell végezni.  

6) Webshop felhasználói  

6.1. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő a Webshop vásárlóinak személyes adatait az üzleti kapcsolat fenntartása, valamint szerződéses kötelezettségek teljesítésének elősegítése, továbbá a számlázási és egyéb jogszabályon alapuló kötelezettségek céljából kezeli. A vásárlást követően az Adatkezelő tárolhatja a vásárlás során megadott adatokat az esetleges Webshopon történő jövőbeni újabb vásárlás menetének megkönnyítése céljából.  

6.2. Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a Felek közötti szerződés teljesítése vagy azt megelőzően a szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele, valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontok).  

6.3. A kezelt adatok köre: Az Adatkezelő minden esetben rögzíti – az ügyfelek és szerződéses partnerek jellegétől függően – a szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükséges információkat, így a felhasználó regisztráció során megadott felhasználói nevét és jelszavát, a vásárolt terméket (szolgáltatást), a szerződés esetleges egyéb lényeges tartalmát, a díjazást és a teljesítés idejét. Ezen túlmenően az Adatkezelő az alábbi adatokat rögzíti: természetes személyek esetén: családi- és utónév; születési hely, idő; anyja neve; állandó lakcím (levelezési cím); elérhetőség (telefonszám, e-mail cím); jogi személyek esetén: székhely; cégjegyzékszám; adószám; képviselő és/vagy kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím).

6.4. Az adatkezelés időtartama:A Webshop felhasználóinak személyes adatait a felhasználók kérelme esetén Adatkezelő a kérelem beérkezését követő 2 napon belül törli. Személyes adatok törlésére irányuló kérelem hiányában Adatkezelő a Webshop felhasználóinak személyes adatait 5 évig tárolja azt követően automatikusan törlődnek a Webshop adatbázisából. Adatkezelő számlakezelési és megőrzési kötelezettsége miatt a Számv.tv. 169. § (2) bekezdése alapján az általa kiállított számlákat 8 évig köteles megőrizni.  

6.5. Adatfeldolgozás, Adattovábbítás:   Az Adatkezelő az adatfeldolgozást maga végzi.   Az Adatkezelő a Webshop felhasználóinak adatait az 1. számú mellékletben megjelölt külső szolgáltatónak, tárhelyszolglátatónak, a könyvelését végző gazdasági társaságnak, illetőleg szükség esetén a jogi ügyeit ellátó ügyvédi irodának átadni jogosult, betartatva velük a jelen Szabályzatban részletesen meghatározott adatkezelési irányelveket. Esetleges szolgáltatóváltás miatt a jelen Szabályzatot módosítani nem szükséges, azonban a felülvizsgálat során annak hatályosítását el kell végezni.   Az Adatkezelő az illetékes hatóságok (így különösen a Nemzeti Adó és Vámhivatal) részére a jogszabályokban előírt adattovábbítási kötelezettségének az Érintett hozzájárulásának hiányában is köteles eleget tenni.  

7) Hírlevélre feliratkozók   Az Adatkezelő elektronikus hírlevél szolgáltatást üzemeltet a termékeinek, szolgáltatásainak és üzleti eredményeinek, referenciáinak bemutatása céljából az arra feliratkozók részére. A hírlevél szolgáltatásra feliratkozók tudomásul veszik és elfogadják a jelen Szabályzat rendelkezéseit.  

7.1. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő termékeinek, szolgáltatásainak és üzleti eredményeinek, referenciáinak bemutatása.  

7.2. Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).  

7.3. A kezelt személyes adatok köre: A hírlevél szolgáltatásra feliratkozók családi- és utóneve és email címe.

7.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az Érintett által a hírlevél szolgáltatásról való leiratkozás időpontjáig tart, melynek Adatkezelő két formáját biztosítja. Egyrészről az Érintett leiratkozhat közvetlenül, bármely részére megküldött hírlevélben található „leiratkozás” linkre kattintva, másrészről az Adatkezelő info@vrthespot.net e-mail címére küldött kérelemmel is kérheti személyes adatainak törlését és a további hírlevél szolgáltatás mellőzését. Az Érintett személyes adatait előbbi esetben az Adatkezelő 1 napon belül automatikusan, utóbbi esetben a kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül manuálisan törli.  

7.5. Adatfeldolgozás, Adattovábbítás: Az Adatkezelő az adatfeldolgozást maga végzi. Az Adatkezelő a hírlevél szolgáltatásra feliratkozók adatait harmadik személynek nem továbbítja, mely alól kivételt képez az esetlegesen igénybe vett 1. számú mellékeltben megjelölt hírlevélszolgáltató gazdasági társaság. Esetleges változás miatt a jelen Szabályzatot módosítani nem szükséges, azonban a felülvizsgálat során annak hatályosítását el kell végezni.  

8) Videokamerás megfigyelőrendszer   Az Adatkezelő a 9400, Sopron, Ágfalvi út 16. alatti üzlethelységben (továbbiakban: „Megfigyelt területek”) videokamerás megfigyelőrendszer működik az ott tartózkodó személyek tevékenységét megfigyelendő, személy- és vagyonbiztonsági és munkaügyi ellenőrzési okokból. A Megfigyelt területeket Adatkezelő jól láthatóan kihelyezett táblával jelzi.

8.1. Az adatkezelés célja: Személy- és vagyonbiztonság, valamint munkaügyi ellenőrzés elősegítése, szükség esetén a hatóságok munkájának elősegítése.  

8.2. Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme; illetőleg az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. d) és f) pontok).  

8.3. A kezelt személyes adatok köre: A Megfigyelt területeken tartózkodó látogatók és munkavállalók képmása.

8.4. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a rögzített felvételeket – amennyiben személy-, vagyon-, illetőleg munkabiztonsági intézkedés megtétele nem indokolt – a felvétel készítésétől számított 30 napon belül automatikusan törli. Személy-, vagyon-, illetőleg munkabiztonsági intézkedés megtétele esetén a felvételek az intézkedés lezártáig, illetőleg jogszabályban megállapított határidőig megőrzésre kerülnek.  

8.5. Adatfeldolgozás, Adattovábbítás: Az Adatkezelő az adatfeldolgozást maga végzi. A videofelvételek tárolása saját szerveren keresztül történik, melyhez harmadik személyek nem férnek hozzá, azok megtekintésére illetve kezelésére kizárólag az Adatkezelő ügyvezetője jogosult. Az Adatkezelő a felvételeket szükség esetén az illetékes hatóságoknak (pl.: nyomozóhatóság, munkaügyi hatóság) átadni jogosult.  

9) Nyereményjátékon résztvevők  

9.1. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Nyereményjátékok lebonyolítása, ennek során a részvételi jogosultság ellenőrzése, a sorsolás lefolytatása, a nyertesek értesítése és a nyeremény átadása. Az Adatkezelő kizárólag azon Játékosok Személyes adatait kezeli, akik egyértelműen kifejezésre juttatták az adott Nyereményjátékban való részvételi szándékukat.  

9.2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul (GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c) pontok).  

9.3. A kezelt személyes adatok köre: Az Adatkezelő – ha az adott Nyereményjáték kiírása ettől eltérően nem rendelkezik – a résztvevők nevét, email címét és facebook azonosítóját kezeli. A nyertes Játékos(ok) ezen adatait az Adatkezelő a Honlapon, illetőleg a közösségi oldalain közzétenni jogosult.  

9.4. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a Játékosok név és facebook azonosító adatait a játékkiírástól számított legfeljebb tizenkét (12) hónapig kezeli.

9.5. Adatfeldolgozás, Adattovábbítás: Az Adatkezelő az adatfeldolgozást maga végzi. Az Adatkezelő a Nyereményjátékon résztvevők adatait az 1. számú mellékletben megjelölt szolgáltatóknak átadni jogosult, betartatva velük a jelen Szabályzatban részletesen meghatározott adatkezelési irányelveket.

6. Az érintettek jogai

1) Tájékoztatáshoz való jog   Az Érintett kérelmére az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a Személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az Érintett személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelő info@playvr.hu e-mail címére küldött levéllel tájékoztatást kérhet. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Érintett adatait.  Adatkezelő az Érintett megkeresésre 8 munkanapon belül válaszol.  

2) Hozzáféréshez való jog   Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérje a vele kapcsolatban tárolt adatok másolatát. Az Érintett évente egyszer jogosult térítésmentesen kérni kezelt személyes adatainak körét Adatkezelőtől, minden további adatigénylés esetén Adatkezelő jogosult adminisztratív költséget felszámolni ugyanazon Érintett további adatigénylése után.  

3) Helyesbítéshez való jog   Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan Személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4) Korlátozáshoz való jog   Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését. Adatkezelő korlátozza az adatkezelést akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását.   Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a Személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

5) Törléshez való jog   Az Érintett akkor jogosult a Személyes adatai törlésére, ha a Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte, vagy az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.   Az Érintett személyes adatainak törlésére irányuló kérelmét Adatkezelő megtagadhatja a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében megjelölt esetekben, különösen, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.  

6) Tiltakozáshoz való jog   Ha a Személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

7) Adathordozhatósághoz való jog   Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.  

8) Automatizált adatkezeléssel hozott döntés alóli mentesüléshez való jog   Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.  

9) Visszavonás joga   Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja kivéve, amikor az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekében történik. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Általános Adatvédelmi Rendelet, illetőleg a jelen Szabályzat követelményeinek való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.   Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó köteles tájékoztatni az Adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az Adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó között olyan írásbeli szerződést kell kötni, avagy adatfeldolgozótól olyan nyilatkozatot kell beszerezni, amely kitér arra, hogy az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli; az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettségére; az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedésekre történő kötelezettségvállalására; az Adatkezelő a kötelezettségeinek a teljesítésében történő segítségnyújtásra; az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően – az Adatkezelő döntése alapján – minden személyes adat törlésére, vagy visszajuttatására (kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog a személyes adatok tárolását írja elő); valamint az Adatkezelő által, vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditok, beleértve a helyszíni vizsgálatok elősegítését. Az adatfeldolgozók ekörben tett kötelezettségvállaló nyilatkozatának mintáját a jelen Szabályzat 4. számú mellékelte tartalmazza.   Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: bérszámfejtés, jogi szolgáltatások, rendszergazda szolgáltatások, tárhely szolgáltatások, stb.

8. Adattárolás, adatbiztonság

Az Adatkezelő – a GDPR 32. cikkének megfelelően – a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. c) Fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.   Az Adatkezelő intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy a Személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.  
 5. Informatikai rendszer- és adatbiztonság

 Az Adatkezelő lehetőségeihez mérten igyekszik a legmagasabb színvonalú informatikai biztonságot garantálni. E rendszer működtetése a rendszergazda feladatokat ellátó munkavállaló avagy cég feladata és felelőssége, akinek kiemelt feladata a jelen Szabályzatban szereplő előírások és a vonatkozó törvényi szabályok betartása, különös tekintettel rendszergazdai hozzáférési lehetőségeikre. Az Adatkezelő minden munkavállalója felel a jelen Szabályzatban meghatározott módon azért, hogy számítógépét, e-mail postafiókját és az egyéb általa kezelt adatokat a számára biztosított hozzáférési kóddal körültekintően védje, és ha jogosulatlan adathozzáférés gyanúja merül fel, azt haladéktalanul a szervezeti egység vezetőjével és a rendszergazdával közölje.   Adatkezelő a jelszavakat évente megváltoztatja, a szenzitív anyagok megismerésére kizárólag az Adatkezelő ügyvezetője, illetve a munkakörüknél fogva arra feljogosított vezető beosztású személyek jogosultak.

Adatkezelő munkavállalóinak évente tréningeket tart a társaság belső informatikai rendszeréről, valamint a látogatható weboldalak és internetes tartalmak használatáról. Adatkezelő a szerverhez történő külső hozzáférés megelőzése érdekében tűzfalat használ.   Adatkezelő a kezelt adatokat folyamatosan külső adathordozóra másolja, amelyet a székhelyén, illetőleg fizikálisan attól eltérő helyen is egyaránt tárol annak érdekében, hogy az esetleges adatvesztés esetén az adatok visszaállíthatóak legyenek.   Az Adatkezelő működése során a GoogleDrive felhőszolgáltatásait is igénybe veheti.  

 1. Fizikai, technikai védelem

Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó papír alapú- és elektronikus dokumentumokat elzárva és/vagy jelszóval védve, Adatkezelő és munkavállalóin kívül harmadik személyek által hozzá nem férhető helyen tárolja, azokat a lehetőségeihez mért biztonságtechnikai eszközökkel köteles ellátni.   Adatkezelő a Személyes adatokat, az üzleti titkot tartalmazó iratokat, nyilvántartásokat, dokumentumokat zárható helyen köteles elhelyezni, és az adatkezelést végző személyek felelősek azért, hogy a személyes adatokat tartalmazó iratok, nyilvántartások, a munkaidő végeztével elzárásra kerüljenek (pl. zárható ók, iratszekrény, zárható szoba).   Az adatok tárolási helye az Adatkezelő székhelye, telephelye, fióktelepei, valamint Adatfeldolgozóinak székhelye, telephelyei.   Adatkezelő személy- és vagyonvédelmi célból a székhelyén és telephelyén videokamerás megfigyelőrendszert, valamint riasztó berendezést működtet.

9. A személyes adatok továbbítása

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Az Adatkezelő jogosult az Érintett erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az engedélyben megjelölt személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók.   Adatkezelő a 2. számú mellékeltben megjelölt tárhelyszolgáltatót veszi igénybe, aki az adatok tárolásához szükséges tárhelyet biztosítja. A külső tárhelyszolgáltató összekapcsolja a szerver és használója jogosultságát, adatot egyebekben nem tárol, az adatok titkosítása miatt azokhoz nem fér hozzá.

10. Adatvédelmi incidens és bejelentése

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.   Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. A bejelentés mintáját a jelen Szabályzat 5. számú mellékelte tartalmazza.   Az Érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. Az Adatkezelő az esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens(ek)ről nyilvántartást vezet.

11. Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a GDPR. 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

12. Jogérvényesítés
 1. Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, illetve esetleges panaszát az Adatkezelő info@vrthespot.net e-mail címén teheti meg.
 2. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

3. Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság a perben soron kívül jár el. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítható meg.

13. Az adatvédelmi szabályzat felülvizsgálata és módosítása

Az Adatkezelő a jelen Szabályzatot módosítani köteles minden olyan esetben, amikor a vonatkozó jogszabályváltozások ezt előírják, illetőleg amikor az Adatkezelő adatkezeléssel összefüggő tevékenységváltozása miatt ez szükségessé válik.   A Szabályzat felülvizsgálatát az Adatkezelő szükség szerint, de legalább évente egyszer elvégzi, végrehajtva a szükséges módosításokat. Ennek keretében az Adatkezelő az egyébként Szabályzat tartalmát nem érintő adatok hatályosítását is elvégzi.   A Szabályzat módosításáért az Adatkezelő ügyvezetője felelős.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

ADATÁTADÁSSAL ÉRINTETT PARTNEREK LISTÁJA      

könyvelés: Wa-Ve Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 9400 Sopron, Strand utca 11.

tárhelyszolgáltató: Unas Online Kft., 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

jogi szolgálató: Dr. Nagy Gergő ügyvéd, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3 III/2.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

MUNKAVÁLLALÓI NYILATKOZAT AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEGISMERÉSÉRŐL ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL  

Csenár Tamás egyéni vállalkozó (székhelye: 9400, Sopron, Frankenburg út 2/H, Nyilvántartási szám: 54043068, Adószám: 55375188-1-28; a továbbiakban: Munkáltató)   Munkavállaló neve, beosztása:  ………………………………… (a továbbiakban: Munkavállaló)

 1. A Munkavállaló kijelenti, hogy a Munkáltató a hatályban lévő adatkezelési szabályzatát (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a rendelkezésére bocsátotta, annak tartalmát megismerte; kijelenti továbbá, hogy a rá vonatkozó adatkezelési rendelkezésekhez kifejezetten és önkéntesen hozzájárul. Ennek keretében Munkavállaló különösen, de nem kizárólagosan hozzájárul, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes (és adott esetben különleges) adatait a Munkáltató jogszabályban meghatározott célból kezelje és azt az Adatkezelési Szabályzat szerint továbbítsa. Munkavállaló szintén hozzájárul ahhoz, hogy őt – az Adatkezelési Szabályzatnak megfelelőlen – a munkavégzés helyén létfontosságú érdekek védelme, illetőleg a Munkáltató, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából a Munkáltató videokamerával rögzítse.
 2. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy amennyiben az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, azzal a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szegi meg, így cselekménye munkajogi, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
 3. A Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy
 4. munkavégzése során maradéktalanul betartja és betartatja az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit;
 5. a Munkáltatónál tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, csakis munkaköri feladatainak teljesítése céljából kezeli és továbbítja, valamint az általa kezelt személyes adatokat az adatok kezelésére jogosultsággal nem rendelkező személy(ek)nek nem hozza tudomására és nem adja tovább;
 6. a kezelt adatokat az előre meghatározott célon kívül más célra nem használja és nem használtatja fel, valamint a tudomására jutott személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra;
 7. a Munkáltatónál rendszeresített biztonsági előírások betartásával és betartatásával megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést;
 8. amennyiben az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak megsértését észleli, úgy azt haladéktalanul jelenti a Munkáltatónak; valamint
 9. adatvédelmi incidens esetében az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint jár el.
 10. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettségének megszegése kimerítheti a Btk. 223.§-a szerinti magántitok megsértése bűncselekmény törvényi tényállását, amely szerint aki a foglalkozásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétség miatt elzárással büntetendő. A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, amennyiben a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.
 11. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy jelen titoktartási kötelezettsége a munkaviszony fennállását követően is terheli.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).  

Kelt: …………………………………., 20…, ……………….. hó ……….     ………………………………………….. (a munkavállaló neve, aláírása)

 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

ÁLLÁSKERESŐ, ÁLLÁSPÁLYÁZATRA JELENTKEZŐ POTENCIÁLIS MUNKAVÁLLALÓ NYILATKOZATA ADATAI TOVÁBBI KEZELÉSÉRŐL    

Csenár Tamás egyéni vállalkozó (székhelye: 9400, Sopron, Frankenburg út 2/H, Nyilvántartási szám: 54043068, Adószám: 55375188-1-28; a továbbiakban: Munkáltató). Álláskereső, álláspályázatra jelentkező neve:  ………………………………… (a továbbiakban: Potenciális Munkavállaló)  

 1. Alulírott Potenciális Munkavállaló kérem, hogy – amennyiben jelen alkalommal jelentkezésem nem járna sikerrel – a Munkáltató egy esetleges későbbi álláslehetőségről szóló értesítés céljából az önéletrajzomat megőrizze. Tudomásul veszem, hogy az önéletrajzom megőrzése a Munkáltató számára semmilyen kötelezettséget nem teremt, ideértve különösen, de nem kizárólagosan bármilyen típusú jogviszony létesítését.
 2. Kifejezetten és önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Munkáltató az ott feltüntetett adataimat legkésőbb ………………………………… napjáig a hatályban lévő adatkezelési szabályzatának megfelelően – melynek megismerhetőségét a Munkáltató biztosította részemre – kezelje.
 3. Kifejezetten és önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Munkáltató a fenti időtartamon belül álláslehetőség felkínálása céljából engem a megadott elérhetőségeimen közvetlenül megkeressen.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).    

Kelt: …………………………………., 20…, ……………….. hó ……….         ………………………………………….. (a Potenciális Munkavállaló neve, aláírása)

 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

ADATFELDOLGOZÓI NYILATKOZAT AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEGISMERÉSÉRŐL ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL  

Csenár Tamás egyéni vállalkozó (székhelye: 9400, Sopron, Frankenburg út 2/H, Nyilvántartási szám: 54043068, Adószám: 55375188-1-28; a továbbiakban: Munkáltató).   [ADATFELDOLGOZÓ](székhelye: […]; Cg.[…]; adószáma: […]; elérhetőség: e-mail: […], telefon: […]; képviseli: […] ügyvezető önállóan) (a továbbiakban: Adafeldolgozó).

 1. Az Adafeldolgozó kijelenti, hogy a Munkáltató a hatályban lévő adatkezelési szabályzatát (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a rendelkezésére bocsátotta, annak tartalmát megismerte.
 2. Az Adafeldolgozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, azzal lényeges kötelezettségét szegi meg, így cselekménye polgári jogi, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
 3. Az Adafeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy
 4. feladatvégzése során maradéktalanul betartja és betartatja az Adatvédelmi Szabályzat őt érintő rendelkezéseit;
 5. a részére átadott személyes adatokat kizárólag a Munkáltató írásbeli utasításai alapján, illetőleg az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, csakis feladatainak teljesítése céljából kezeli;
 6. a Munkáltató előzetesen írásban tett eseti, vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe; illetőleg az általa kezelt személyes adatokat az adatok kezelésére jogosultsággal nem rendelkező személy(ek)nek nem hozza tudomására és nem adja tovább;
 7. az adatokat az előre meghatározott célon kívül más célra nem használja és nem használtatja fel, valamint a tudomására jutott személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra;
 8. a nála rendszeresített biztonsági előírások betartásával és betartatásával megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, melynek érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett és tart fenn;
 9. a jogviszony lezárultát követően – a Munkáltató döntése alapján – minden személyes adatot töröl, vagy visszajuttat (kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő);
 10. az Adatkezelő által, vagy az általa megbízott más ellenőr, avagy az illetékes hatóságok által végzett auditokat (beleértve a helyszíni vizsgálatokat is) elősegíti; valamint
 11. amennyiben az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak megsértését, vagy adatvédelmi incidenst észlel, úgy azt haladéktalanul jelenti a Munkáltatónak.
 12. Az Adafeldolgozó tudomásul veszi, hogy jelen titoktartási kötelezettsége a jogviszony fennállását követően is terheli.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).  

Kelt: …………………………………., 20…, ……………….. hó ……….   ………………………………………….. (Az Adafeldolgozó neve, aláírása)  

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA  

Az incidens megnevezése  

Az incidens nyilvántartási naplószáma

Az incidens időpontja  

Az incidens kivizsgálásával megbízott személy

Az incidens által érintett személyes adatok köre

Az incidens által érintett személyes adatok száma

Az incidens körülményei  

Az incidens hatásai  

Az incidens okozta kár elhárítása érdekében tett intézkedések

Az érintett értesítésének időpontja  

Az érintettek értesítésének módja  

Amennyiben nem történt meg az érintettek értesítése, annak oka

Javaslat a hasonló incidensek megelőzése érdekében tett intézkedésekre

Hasonló incidensek megelőzése érdekében megtett intézkedések

Hatóság felé továbbjelentés időpontja

Hatósági vizsgálattal kapcsolatos információk

Az incidensről készült átfogó jelentés készítőjének neve, időpontja és a jelentés iktatószáma, illetve irattári helye

Az adatvédelmi incidensre vonatkozó adatok megőrzés időtartama